Podmienky prevádzky

Podmienky prevádzky na stránkach mojebabo.sk

Úvodné ustanovenie

Táto stránka existuje aby slúžila mamičkám a našim najmenším. Chceme, aby stránka bola miestom, kde nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte a aby ste mali priestor na komunikáciu. Na to, aby táto stránka fungovala a slúžila všetkým máme niekoľko pravidiel, s ktorými používaním služieb stránky www.mojebabo.sk musíte súhlasiť. Stránky www.mojebabo.sk  nie sú predajcom vystaveného tovaru a ani neponúkajú žiaden predajný tovar. Vystavený tovar je vo výhradnom vlastníctve predajcov a do vlastníctva kupujúcich prechádza až p prevode platby a jej kontrole predajcovi. To znamená, že vystupujeme ako sprostredkovateľ predaja v komisionálnej forme.

Ako predávať a ako nakupovať na našich stránkach

Naše stránky ponúkajú svoj obchodný priestor svojim predajcom a kupujúcim formou komisionálneho predaja. To znamená, že vystavený tovar, teda priestor pre jeho uverejnenie je spoplatnený 5% poplatkom z ceny tovaru (mimo prepravných nákladov). Zároveň však umožňujeme ponúknuť tovar na darovanie v špeciálnej sekcii (cena uverejnenia 0.01€ - bez našej provízie).

Princíp predaja :

1. Predajca uverejní svoju položku určenú na predaj zo všetkými náležitosťami (fotografie, popisný text, možnosť zvýhodniť inzerát). Počas zadávania údajov o položke bude vyzvany vložiť údaj o cene, úp jej vložení sa automaticky preráta výsledná - koncová cena pre predajcu. Napríklad z položky, ktorú chcete predať za 100€ je provízia z predaja 5% v prospech stránok www.mojebabo.sk. (Provízia z predaja je určená k zabezpečovaniu bezporuchového chodu systému). Cenu si preto podľa možností upravte ako potrebujete. (napr. jej navýšením - 105.26€ -> 100€).

2. Záujemca má záujem a položku si pridaním do košíka, vypísaním potrebných náležitostí k objednávke (doručovacia a platobná adresa, spôsob platby - paypal, bankový prevod) a následne si položku objedná. Potom mu systém vygeneruje platobné údaje (v prípade bankového prevodu špeciálny "token" pre spárovanie platby, ktorý vloží do poznámky pre príjemcu) a vykoná platbu.

3. Platba za tovar sa presunie na zabezpečený účet, kde vyčká, až kupujúci potvrdí, že vykonal platbu a to nahratím dokladu o platbe (foto kópia dokladu o platbe) v správe svojich objednávok.  Následne predávajúci odošle sledovacie číslo zásielky a link na sledovanie zásielky kupujúcemu. Rovnako predajca potvrdí odoslanie tovaru v správe svojich predajov - foto kópia podacieho lístka. Po úspešnom spárovaní sa platba presunie na účet predajcu a všetky pohľadávky medzi stránkou a predajcom a zároveň kupcom sú vyrovnané. Predajca si vyžiada výplatu za svoju položku vo svojom účte a vyberie si spôsob vyplatenia - bankový prevod, alebo PayPal.

 

Definície a vymedzenie pojmov

Každá z nižšie uvedených podmienok má v týchto Podmienkach predaja na stránkach www.mojebabo.sk (ďalej len "Podmienky") nasledujúce významy:

 1. Inzerát : vzťahuje sa na všetky prvky a údaje (vizuálne, textové, zvukové, fotografie, kresby) prezentované inzerentom na jeho vlastnú zodpovednosť za účelom nákupu, prenájmu alebo predaja produktu alebo služby zobrazenia na webových stránkach a mobilných zariadeniach.
 2. Inzerent: znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu,  ktorá má sídlo v slovenskej republike, je vlastníkom užívateľského účtu, alebo inzeruje  (teda vkladá inzerát) ako hosť a má vek minimálne 16 rokov. Každý inzerent musí byť pripojený k osobnému účtu (pokiaľ nie je hosť) na vkladanie alebo správu svojich inzerátov. Prvé vloženie inzerátu je automaticky podmienené  vytvorením Osobného účtu pre Inzerenta.
 3. Osobný účet: odkazuje na užívateľský priestor a užívateľské nastavenia preferencií, ktoré má vytvorené každý inzerent a ktorý je v jeho plnej správe a slúži na správu a zobrazenie svojich inzerátov a na reakcie na ne.
 4. Zákaznícky servis: je poskytovaný výhradne e-mailovou komunikáciou z adresy admin@mojebabo.sk, a na subsystéme podpory na adrese :https://podpora.mojebabo.sk/ , kde si klient vyhľadá riešenie problému v databáze znalostí, poprípade zadaním tiketu so žiadosťou o podporu. Vaša žiadosť o podporu bude spracovaná a následne vybavená obvykle do 24 hodín, pokiaľ nenastanú iné nepredvídané okolnosti.
 5. Ponuka služby: je ohraničená zameraním stránok a je určená výhradne pre ponuku občianskej, alebo firemnej inzercie. Je povolené inzerovať samotné položky, alebo položky z e-shopov, prípadne aj celý ich sortiment.

Zaradenie inzercie podľa cieľovej skupiny

Na stránkach www.mojebabo.sk je povolená súkromná a firemná inzercia a to v podobe inzerátov zo všetkými náležitosťami a systémovými doplnkami, ktoré umožňujú čo najlepšie odprezentovať ponúkaný tovar za účelom predaja, alebo nákupu. V prípade zistenia nepovolenej reklamy bude takýto inzeríá bez varovania odstránený a to aj vrátane platených zvýhodnení! Jediným spôsobom reklamy na našich stránkach je bannerová reklama.

Čo je dovolené inzerovať:

Detské oblečenie a oblečenie pre dospievajúce deti, detská obuv, tehotenské oblečenie, kočíky a doplnky k nim, hračky a ručne vyrábané hračky s rôznych materiálov za pomoci rôznych techník,  hygienické potreby a textílie, jednorázové plienky, detskú stravu akéhokoľvek druhu, nábytok a vybavenie detskej izby.

 

Čo nieje dovolené inzerovať:

 • tovar a služby zjavne mimo zamerania týchto stránok
 • inzerovať tovar hromadne - neplatí pre balíky oblečenia, hračiek a obuvy - vo všeobecnosti platí záväzné a tým pádom nemenné pravidlo    "1 položka - 1 inzerát"
 • rýchle a bezprácne zárobky, prácu s požadovaným poplatkom vopred
 • multilevel, provízne systémy, pyramídové hry (MLM)
 • rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx...
 • doklady, technické preukazy, nebezpečné chemikálie, výbušniny, drogy, lieky podliehajúce lekárskemu predpisu a cigarety
 •  www odkazy a logá zhodného obsahu ako je www.mojebabo.sk
 • tovar a služby, ktorých predaj a poskytovanie je v SR, ČR a EÚ zakázané
 • tovar, ktorého nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi a právnymi smernicami SR a EÚ
 • predmety, služby, písané slovo, vyzývajúce ku xenofóbii, rasizmu, všeobecnej nenávisti, a pod.
 • písať celé slová, alebo texty VEĽKÝMI PÍSMENAMI s výnimkou skratiek
 • do názvu alebo textov inzerátu vkladať špeciálne znaky ako sú napríklad: (@*#$%^&}{><)
 • pridávať fotografie s URL adresou alebo logom iného inzertného portálu ako je www.mojebabo.sk
 • vkladať inzeráty s nič "nehovoriacimi" krátkymi textami: (predám kočík, viac info..., chcete zarobiť veľa peňazí? ...)
 • inzerovať v inom ako slovenskom  jazyku - jediným povoleným jazykom je slovenský jazyk
 • vytvárať duplicitné inzeráty (inzeráty toho istého znenia alebo obsahu) a vkladať ich do jednej, či viacerých kategórií za účelom zahltenia stránok.
 • vytvárať inzeráty za účelom podvodu používateľov (pošlite zálohu vopred, lákanie osobných údajov a čísiel kreditných kariet "phishing")
 • vkladať inzeráty v kategóriách, ktoré nemajú s danou kategóriou nič spoločné
 • vkladať inzeráty do kategórii  bez riadne vypísaného sprievodného popisu a prípadných voliteľných polí
 • archivovať,  alebo odstraňovať vložené inzeráty  a vzápätí alebo neskôr ich vkladať naspäť z dôvodu posunutia na popredné pozície - takéto inzeráty budú okamžite odstránené

Čo nebudeme tolerovať:

 1. Nebudeme tolerovať vulgárne, rasistické, extrémistické alebo inak neznášanlivé príspevky a komentáre v recenziách, hodnoteniach inzerátov, alebo v súkromných správach (po nahlásení). Tieto budú zmazané a ich autori budú mať prístup k stránkam zablokovaný na dobu 7 dní. Pri opätovnom porušení 14 dní a následne trvalé zablokovanie prístupu.
 2. Nechceme, aby boli komentáre, ponuky, fotografie a príspevky na našich stránkach zneužívané na reklamu s ktorej nemáme podiel na zisku, poprípade nie sme jej zadávateľmi. Príspevky, ktoré vyhodnotíme ako nepovolenú reklamu, budeme okamžite mazať.
 3. Všetky články, videá, ponuky, príspevky a komentáre užívateľov sú ich názormi a nie názormi stránok www.mojebabo.sk. Nenesieme preto žiadnu zodpovednosť za škody ani ujmu, ktoré môžu vzniknúť zverejnením článku, videa, inzerátu, príspevku alebo komentáru na stránke www.mojebabo.sk.
 4. Nebudeme tolerovať predaj alebo inzerciu kradnutého tovaru. Budeme spolupracovať s pôvodným majiteľom odcudzenej veci a políciou, ak sa u nás objavia inzeráty na kradnutý tovar. Pre našu súčinnosť nám musíte zdokladovať pôvod nadobudnutia a doklad o začatí trestného konania.
 5. Nie je v našich silách kontrolovať originalitu tovaru v inzerátoch ani úplnú identitu našich užívateľov. Nenesieme zodpovednosť za škody ani ujmu, ktoré môžu vzniknúť zverejnením takéhoto inzerátu na stránke www.mojebabo.sk
 6. Nenesieme zodpovednosť za obsah videí alebo fotografií, ktoré na tomto webe môžu byť zverejnené ale ktorých nie sme autormi. V plnej miere ovšem zodpovedáme za nami uverejnený obsah a jeho formu.
 7. Fotografie, ktoré nahrávate na náš server, musia byť Vašim autorským dielom, alebo k nim musíte mať adekvátnu licenciu. V prípade porušenia autorských práv tretej osoby môže www.mojebabo.sk od Vás požadovať náhradu škôd, ktoré toto konanie spôsobí tretej strane.
 8. Registrácia je určená len pre dospelých a mládež od 16 rokov. Ak máte menej ako 16 rokov, musíte nám doložiť súhlas zákonného zástupcu.
 9. Sme radi, ak zdieľate naše články, videá, inzeráty alebo fotografie, ale žiadame Vás, aby ste vždy uviedli autora a odkaz (hyperlink) na www.mojebabo.sk. Rovnako budeme radi, poliaľ budete zdieľať náš obsah a vaše ponuky na sociálnych sieťach.
 10. Sme neradi, ak používate AdBlock (alebo podobné pluginy) a tým nás oberáte o reklamný príjem, vďaka ktorému táto stránka žije. Ak blokujete reklamu a chcete stránku používať, podporte nás prosím pridaním inzerátu s voľbou platených služieb.

 

Predmet

Tieto Podmienky používania stanovujú zmluvné podmienky platné pre akékoľvek predplatené, ale aj služby ZDARMA pre inzerenta, ktorý je pripojený k svojmu Osobnému účtu z Webovej stránky alebo Mobilnej stránky.

Akceptácia

Akékoľvek použitie webovej stránky inzerentom je v plnej miere akceptované súčasnými Podmienkami prevádzky v ich plnom znení a bez výhrad.

Zodpovednosť za škody

Nenesieme žiadnu morálnu a ani materiálnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody, alebo ujmu, ktorá môže nastať vo vzťahu medzi predajcom a predávajúcim v prípade nesprávne podaného inzerátu, alebo inzerátu, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje všeobecne záväzné pravidlá inzercie. V prípade akýchkoľvek pochybností, či nejasností zo znením, či formou ponuky, kontaktujte inzerenta za účelom podania bližších a teda obšírnejších informácií k ponuke. Pokiaľ existuje pádny  právny dôvod, ktorý môže poukazovať na možnú trestnú činnosť, môžte nahlásiť takéhoto inzerenta prostredníctvom priloženého formulára pre zjednanie nápravy. Táto forma nahlásenia je anonymná.

Zároveň Vám odporúčame sledovať vo Vašom záujme referencie na inzerentov a aj vkladať referencie na inzerentov. Pomôžete tak nám ako aj ostatným inzerentom udržať príjemný a kvalitný pocit z návštev našich stránok.

Úpravy podmienok prevádzky

Stránky a vedenie stránok www.mojebabo.sk si vyhradzujú právo na prípadné zmeny, alebo úpravy prevádzkových podmienok stránky, ich modifikáciu alebo zmenu bez akéhokoľvek predošlého upozornenia na ich zmenu. Preto Vám dôrazne odporúčame do nich z času na čas nahliadnúť, aby ste sa vyhli prípadným problémom, či zbytočným nedorozumeniam.

Inzerent, ktorý zadáva ponuku, alebo dopyt na stránkach www.mojebabo.sk je povinný rešpektovať Podmienky prevádzky a jednať vždy v súlade s ich znením.

Rôzne

Ak by časť Podmienok prevádzky mala byť proti vášmu presvedčeniu, neplatná alebo nevykonateľná z akéhokoľvek dôvodu, príslušné ustanovenia by sa považovali za nepísané, bez toho, aby sa spochybňovala platnosť ostatných ustanovení, ktoré sa budú naďalej uplatňovať medzi inzerentmi a stránkou www.mojebabo.sk.

 

Všetky sťažnosti, námietky, alebo podnety adresujte na e-mailovú adresu : admin@mojebabo.sk. poprípade prostredníctvom kontaktného formulára na našich stránkach - klikni

 

Na našej webovej stránke používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť v článku "Ochrana súkromia"- klikni. Pokiaľ máte akékoľvek otázy ohľadom Cookies, kontaktujte nás - klikni.